Top

Dobber Healthcare


   

Dobber Healthcare heeft zich bewezen als een betrouwbare en stabiele leverancier op het gebied van grafische eindproducten voor de farmaceutische industrie. Met ruim 160 medewerkers is Dobber Healthcare de grootste onafhankelijke speciaal-drukkerij van farmaceutische producten binnen Nederland. De platte organisatiecultuur zorgt voor een gemoedelijke en open werksfeer. Inzicht en eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen maken dit voor velen tot een prettige werkomgeving. Het bedrijf geniet grote bekendheid met haar producten, speciaal bestemd voor farmaceutische opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Dobber Healthcare Leaflets BV produceert bijsluiters en etiketten, is ISOgecertificeerd en heeft vestigingen in Uitgeest en Alkmaar. Het uitgangspunt is samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten waardoor een bindende kracht ontstaat die zorgt dat iedereen gemotiveerd blijft.

Deze bindende kracht betekent voor Dobber Healthcare:
Solide - betrouwbaar nu maar zeker ook in de toekomst
Begripvol - luisteren, begrijpen en reageren
Innovatief - voortdurend streven naar betere en onderscheidende oplossingen
Direct - duidelijke en heldere taal in de communicatie

 

 

100% Kwaliteit bij Dobber Healthcare
Kwaliteit is voor Dobber Healthcare van essentieel belang. Medewerkers leveren niet alleen een bijdrage aan producten die voldoen aan de specificaties van de klant, maar zien het als een uitdaging om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Dit lukt alleen als medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn met de werkzaamheden. Het doel is een totale klanttevredenheid welke verkregen zal worden door de inzet om producten te leveren van topkwaliteit. Een vast team op het bedrijfsbureau stuurt met behulp van een geautomatiseerd planningssysteem de productiemedewerkers aan op de locaties Uitgeest en Alkmaar. Alle taken en processen zijn hierbij nauwkeurig vastgelegd middels procedures en werkinstructies. Gedurende het gehele proces worden er uitgebreide kwaliteitsinspecties uitgevoerd door de afdeling Quality Assurance om te verzekeren dat producten aan de hoge eisen en specificaties van de klant voldoen.Betrokkenheid
Dobber Healthcare heeft zich in de afgelopen 40 jaar gespecialiseerd in het produceren van  bijsluiters voor de farmaceutische industrie. Dit vergt vakmanschap en een nauwe samenwerking met de klant. Vanwege de expertise en technische kennis op dit specifieke gebied kan Dobber Healthcare de klant uitgebreid adviseren en begeleiden tijdens het gehele traject om tot een product met hoge kwaliteitseisen te komen. Flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid vormen bij ons de rode draad om tot een perfect resultaat te komen.

 

ISO
Door de vele eisen die worden gesteld aan medicijnen en consumentenveiligheid moeten de producten voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteit. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen en te waarborgen is Dobber Healthcare gecertificeerd met ISO 9001 en 14001. Daarnaast werken wij volgens de regels van de FDA en het GMP kwaliteitsborgsysteem.

Download hier de certifcaten:

ISO 9001

ISO 14001

Training en begeleiding
Werken bij Dobber Healthcare betekent het leveren van kwaliteit. Om deze kwaliteit ook te garanderen aan de klant, doorlopen alle productiemedewerkers een persoonlijk opleidingstraject. Naast het opleidingstraject krijgen de medewerkers ook een GMP-training. Zo ontstaat er een goede bewustwording van het belang om een bijsluiter of label te produceren die voldoet aan de kwaliteitseisen en specificaties van de klant. Door middel van bijscholing en hertrainingen blijven medewerkers betrokken. Hierdoor wordt niet alleen de kennis vergroot maar worden ook individuele talenten verder ontwikkeld.

Dobber Healthcare Leaflets werkt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en wordt hiervoor gesteund door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

 

 

 

 

 

Collaborate with Dobber Healthcare or receive more information?

Neem contact op